Acc. Pets BV ovv BVBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personenwagens

 

 


Boekhoudkundig

Registratie aan 100% van de aanschaffingswaarde (AW)
Definitie AW: artikel 35 W. Venn./ KB 30/01/2001
-aanschaffingsprijs (art.36)
-inbrengwaarde (art.39)
Activering bijkomende kosten in de aanschaffingsprijs: géén optie!
Artikel 38: activering rente op vreemd vermogen

Fiscaal

Beperking tot 75% van welbepaalde autokosten als aftrekbare beroepkosten
25% op te nemen als verworpen uitgaven (code 032)
Voorwerp: Art.66, §1 WIB 92
   - Personenwagens
   - Wagens voor dubbel gebruik (vervoer voor personen en goederen)
   - Minibussen (max. 8 plaatsen voor passagiers)
   - nieuwe staat of tweedehands is van géénbelang
   - in het buitenland ingeschreven voertuigen en voertuigen
   - uitsluitend gebruikt in het buitenland: aftrekbeperking is ook van toepassing

Uitzonderingen:
   - vrachtwagens
   - bestelwagens
   - lichte vrachtwagens (nieuwe definitie!)
   - autobussen
   - heftrucks
   - tractoren

Nieuwe definitie voor lichte vrachtwagens

Van toepassing vanaf 1 januari 2006 (AJ 2007).
Autonome en uniforme definitie in het fiscale wetboek.
Belangrijkste technische omschrijving :
   - de lengte van de laadruimte moet 50% van de wielbasis bedragen (uitgezonderd voor pick-ups)
   - de scheidingswand moet niet-wegneembaar, volledig dicht en uit hard materiaal opgebouwd zijn.

Autokeuring heeft controlerende taak.
Voertuigen ingeschreven vóór 1 januari 2006
   - gevolgen van de nieuwe fiscale definitie zijn van toepassing
   - inschrijvingsreglementering: géén aanpassing

Gevolgen:
   - fiscale regeling zoals van toepassing op personenwagens, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen
   - Geen toepassing van degressieve afschrijvingen
   - Bijkomende kosten worden op dezelfde wijze afgeschreven als het voertuig
   - Aftrekbeperking van de autokosten ten belope van 75%
   - Gerealiseerde meerwaarde bij vervreemding is slechts 75% belastbaar
   - Uitgesloten van de investeringsaftrek
   - Toepassing van voordeel van alle aard ingeval kosteloze of tegen verminderde prijs ter beschikking stelling

Praktisch:
- In éénmaal afgeschreven bijkomende kosten: definitief verworven (Parl. St. Kamer 2097/017 p.16)
- Geen fiscale regularisatie door belastingadministratie (Parl. St. Kamer 2097/017 p.17)
- Gerealiseerde meerwaarde op 100% in rekening gebrachte autokosten zijn toch maar aan 75% belastbaar

Algemene principes nieuwe reglementering

   - Modulering van de aftrekbaarheid van autokosten in functie van de CO2uitstoot van de wagen (vervuilingsgraad)
   - Toepassing : vennootschappen onder VENB en belasting niet-inwoners

Overzichtstabel

CO2-uitstoot (gram/km)
Diesel
Benzine
Aftrek (%)
> 105
> 120
90
105-115
120-130
80
116-145
131-160
75
146-175
161-190
70
< 175
>190
60

Meer- en minderwaarden

Meerwaarden zijn belastbaar en de minderwaarden aftrekbaar in de mate dat de voorheen geboekte afschrijvingen fiscaal zijn aanvaard.

Breuk: fiscaal aanvaarde afschrijvingen/totaal geboekte afschrijvingen

Hoe controleren?

- Informatie op gelijkvormigheidsattest
- CO 2-gids op website FOD https://portal.health.fgov.be (‘onder milieu’, ‘duurzame producten’, ‘wagens’)

Inwerkingtreding

- Periode 1 april 2007 tot en met 31 maart 2008 : enkel van toepassing op vaste activa aangeschaft of vervaardigd gedurende deze periode
- Vanaf 1 april 2008: veralgemeende toepassing op ALLE auto’s van de vennootschappen

Aandachtspunten

- Programmawet van 27 april 2007: nieuw artikel 198 bis WIB 92
- Percentages wijzigingen, aan de principes wordt niet geraakt
- Geen aanpassingen voor LPG-voertuigen en elektrische voertuigen
- Personenbelasting en de belasting niet-inwoners/natuurlijke personen blijft ongewijzigd!

Pets © 2008 • Privacy Policy • Terms of Use

www.accpets.be