Acc. Pets BV ovv BVBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links

 

 

Gratis online jaarrekeningen downloaden en bekijken

                     klik hier

 

 

Info:

  Algemeen          www.mesotten.be

  Accountancy      www.accountancy.be

  BTW                  www.btw-tva.be

Overheid:

  Fiscaal               www.minfin.fgov.be

  Ovam                www.ovam.be

  Staatsblad          www.staatsblad.be

 

Eigen Fiscaal dossier online:

   www.myminfin.be

 

FEDERALE MINISTERIES

 

Diensten Eerste Minister

Federale Informatieambtenaren

Ministerie van Ambtenarenzaken

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Justitie - Staatsblad

Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en leefmilieu

Ministerie van Binnelandse Zaken

Ministerie van Middenstand en Landbouw

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ministerie van Verkeer en Infrastuctuur

Ministerie van Financi�n

Ministerie van Landsverdediging

Website Belgium

 

FEDERALE DIENSTEN

 

Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS)

Sociaal Economische Raad voor Vlaanderen (SERV)

Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening (RVA)

Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel (BDBH)

Rijks Sociale Zekerheid (RSZ)

OVAM

Vlaamse Dienst Voor Arbeidsbemiddeling (VDAB)

Gerechtelijke Politie

Overheidsinstellingen

 

Senaat

Vlaamse Regering

Kamer van Volksvertegenwoordigers

Vlaams Parlement

Federaal Parlement

Raad van State

VLAAMSE PROVINCIES

Oost-Vlaanderen

Limburg

West-Vlaanderen

Vlaams Brabant

Antwerpen

 

EUROPA

 

Offici�le Europese Site

OVSE

Politiek nieuws Europese unie

Alles over de Euro

TAX SHELTER

 

CORSAN

 

www.taxshelter.be

 

WETGEVING EN INFORMATIE

Juridische bronnen

Belastingkantoren in Belgi�

International Tax Guide

Opzoek op naam of BTW-nr via Balanscentrale

Kamers van Koophandel

Info erkende Aannemers

Arbitrage en mediatie

Lijst erkende aannemers

Vennootschapwetten

Vereniging van vlaamse Balies

Fiscale consultants

Taxup

Alles over BTW

Reprobel

Nationale website Fiscus

Milieu wetgeving

Fiscalnet

Commissie voor Boekhoudkundige normen

BEROEPEN

Accountants/Bedrijfsrevisoren 

Notarissen

Advocaten

Belastingconsulenten

Boekhouders

Gerechtsdeurwaarders

MEDIA

Staatsblad

Intermediar

De Standaard

Test-aankoop

Knack

Roularta

Trends

Fiscalc

Le Vif

 

VERVOER

Luchthaven Zaventem

NMBS

Luchthaven Oostende

Thalys

PRACTISCH

Routeplanner

Dossiergegevens opvragen via Alloweb

On-line vertalingen

Dossiergegevens opvragen via Van Hecke

Journaalposten

De Tijd Wereldwijd

Postcodes/internationale Landcodes

Verklaring banktermen

Websites per rubriek

Omrekening wisselkoersen

DIVERSEN
KAV DENDERMONDE
www.humorzender.be
 
 

 

Pets  2008 Privacy Policy Terms of Use

www.accpets.be